پیدا

به بلندی یک ثانیه

درخواست حذف اطلاعات

میدونی سربازها توی شرایط جنگی و وقتی ساعت و وسیله ای برای زمان سنجی نداشتن چجوری با هم هماهنگ می حرکاتشون رو؟
با شمردن ثانیه ها. و صد البته نه با شرمدن یک، دو، سه. بلکه با اعداد از هزار و یک. طول متوسط برای هر شماره یک ثانیه است:

هزار و یک
یک ثانیه

هزار و دو
دو ثانیه

...


هزار و یک میتونه خیلی کوتاه باشه هزار و یک میتونه خیلی بلند باشه خوب مهم ترین نکته اینه که این "یک ثانیه" با کی، به چی و چگونه صرف بشه. ثانیه هاتون طولانی