پیدا

خوانش 2

درخواست حذف اطلاعات

دو هفته گذشته به سفرهای کاری/ بازدیدی در تهران و اصفهان گذشت. سوغاتی م برای خودم از تهران کتابِ "آس و پاس در پاریس و لندن بود که از نشر هنوزِ دوست داشتنی یدم و از اصفهان کتاب " ابله محله" یا "ژه" که از شهر کتاب گرفتم. شهر کتابِ اصفهان هم محل با صفایی بود. وقتی هم که برگشتم خونه بابا برام چند جلد کتاب آماده کرده بود. الان من مفهوم اصیل اون صحبتم که میگه: من و این همه خوشبختی" نه محال نیست :) پ.ن پست قبلی رو کمی دستکاری تا غلط های نگارشی کمتری داشته باشه و کمی هم بهش متن و ع اضافه . اگر دوست داشتین دوباره خوانی کنین :)